Ochrana osobních údajů

Jan Oliva Ič: 02285720

neposkytuje žádné osobní informace třetím stranám. Osobní informace jsou považovány za důvěrné.

Osobní údaje kontaktního formuláře

  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
  • telefon

Osobní informace odesílané v kontaktním formuláři jsou používány výhradně pro komunikaci s odesílatelem kontaktního formuláře, a to na dobu nezbytně nutnou k vyřízení požadavku zákazníka. Přenos dat je zabezpečen pomocí SSL.

Web používá cookies

k identifikaci zařízení uživatele a pro služby třetích stran.
Jak soubory cookies používá Google ?

Web používá Google Analytics

pro statistiku náštěvnosti. Službě Google Analytics nejsou odesílány žádné osobní informace návštěvníků webu.

Závěrem

Tento dokument vznikl s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, s platností od 25.5.2018.

Mám zájem o webovou aplikaci

Kontakt