Webové informační systémy

Popis

Informační systém v podobě webové aplikace má výhodu, že není třeba instalovat na klientské počítače žádný speciální software. Stačí internetový prohlížeč. Webová aplikace může fungovat jako online webový systém, ale nabízí i možnost provozu v podobě intranetové aplikace. V případě intranetu zákazník provozuje informační systém na hardwaru umístěném přímo ve vlastní firmě.

Zabezpečení

Při návrhu systému bereme v úvahu zabezpečení webové aplikace. Používáme veškeré aktuální bezpečnostní standardy. HTTP provoz je zabezpečen pomocí SSL.Aplikace jsou odolné proti XSS (Cross-site scripting), SQL injection, javascript injection.

Co je účelem informačního systému ?

 1. Optimalizace firemních procesů
 2. Centralizace dat
 3. ACL řízení oprávnění přístupu k uloženým informacím
 4. Možnost napojení na jiné externí systémy (ERP) pomocí RESTful API
 5. Možnost poskytování informací dalším systémům
 6. Poskytování statistik a reportů
 7. Zjednodušení týmové spolupráce

Jak probíhá vývoj webového systému na míru ?

 1. Analýza požadavků a stávacích firemních procesů
 2. Návrh sytému a schválení zázkaníkem
 3. Vývoj systému
 4. Předávání hotových částí sytému na předváděcí doméně
 5. Odsouhlasení funkčnosti
 6. Zprovoznění na produkční doméně
 7. Předání zázkaníkovi

Reference

 1.  Informační systém pro kovovýrobu
 2.  Software pro slevový portál

Mám zájem o webovou aplikaci

Kontakt