Informační systém v podobě webové aplikace má výhodu, že není třeba instalovat na klientské počítače žádný speciální software. Stačí internetový prohlížeč.

Webová aplikace může fungovat jako online webový systém, ale nabízí i možnost provozu v podobě intranetové aplikace. V případě intranetu zázkaník provozuje informační systém na hardwaru umístěném přímo ve vlastní firmě.

Co je účelem informačního systému

 • Optimalizace firemních procesů
 • Centralizace dat
 • ACL řízení oprávnění přístupu k uloženým informacím
 • Možnost napojení na jiné externí systémy (ERP) pomocí RESTful API. Odpadá nutnost přihlašování do jiných aplikací pro získaní infromací.

Jak probíhá vývoj softwaru na míru

 • Analýza požadavků a stávacích firemních procesů
 • Návrh sytému a schválení zázkaníkem
 • Vývoj systému
 • Předávání hotových částí sytému na předváděcí doméně
 • Odsouhlasení funkčnosti
 • Zprovoznění na produkční doméně
 • Předání zázkaníkovi

Zabezpečení

Při návrhu systému bereme v úvahu zabezpečení webové aplikace. Používáme veškeré aktuální bezpečnostní standardy. HTTP provoz je zabezpečen pomocí SSL.Aplikace jsou odolné proti XSS (Cross-site scripting), SQL injection, javascript injection.

Reference